ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

รับศพ ส่งศพ จัดงานศพ
ข่าวสาร
แพลนต์

บริการรถรับศพ นายหญิงใหญ่แห่งบุญรอด คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ท.จ.

บริการรถรับศพในงานศพนายหญิงใหญ่แห่งบุญรอดคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ท.จ. บริการรถรับศพ โดย บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์ คอร์เปอเรชั่น) ที่มอบโอกาสให

Read More »
ทำบุญบริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
ข่าวสาร
แพลนต์

โครงการสร้างโลงเย็นถวายวัด โดย ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล

โครงการสร้างโลงเย็นถวายวัด โครงการสร้างโลงเย็นถวายวัด โดย บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด มูลค่า 1 ล้านบาท (21 โลง 21 วัดที่ขาดแคลน รับปี 2021) เนื่องจาก บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด เป็นบริษัทรับจัด

Read More »
ข่าวสาร
แพลนต์

ผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล เป็นประธานองค์กฐินเอก

ผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล เป็นประธานองค์กฐินเอก วัดห้วยปลาดุก จ.ราชบุรี ผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล เป็นประธานองค์กฐินเอก ได้ถวายเงินจำนวน 560,120 บาท แด่วัดห้วยปลาดุก

Read More »
ข่าวสาร
แพลนต์

ทำบุญฉลองสาขาใหม่ (จ.ราชบุรี)

ทำบุญฉลองสาขาใหม่ (จ.ราชบุรี) เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด และพนักงาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสทำบุ

Read More »
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แพลนต์

ภัณฑโชค ร่วมทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อ สถานประกอบการป้องกันโควิค-19

ภัณฑโชค ร่วมทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อ สถานประกอบการป้องกันโควิค-19     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning ร่วมกันสู้ไวรัสโคโรน่า” โดยมีผู้บริหารและพน

Read More »
อบรมพนักงาน
ข่าวสาร
แพลนต์

จัดบรรยายให้ความรู้ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

จัดบรรยายให้ความรู้ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการรับมือ และป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 จัดเชิญนักวิชาการสาธารณสุข คุณศุภณัฐ ทองคำ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำกับพนักงานภัณฑโชค เนื

Read More »