จัดบรรยายให้ความรู้ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการรับมือ
และป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

จัดเชิญนักวิชาการสาธารณสุข คุณศุภณัฐ ทองคำ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำกับพนักงานภัณฑโชค เนื่องด้วยวิกฤตการณ์ Covid-19 ทำให้บริษัทต้องมีมาตราการการป้องกันแก่พนักงานทุกคนและปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทมีมาตรการป้องกัน ลดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกท่าน

“ โดยในทุกวัน บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงาน

ก่อนเข้างานทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นให้กับลูกค้าทุกท่าน และผู้ที่มาใช้บริการจากเราในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ”

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานศพแบบครบวงจร

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด
สาขากรุงเทพ-ปริมณฑล 624
ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร 02-026-3455 , 082-722-4444

Follow Me