ข่าวสาร

ภัณฑโชค ร่วมทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อ สถานประกอบการป้องกันโควิค-19

    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning ร่วมกันสู้ไวรัสโคโรน่า” โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดสถานประกอบการในสาขา ราชบุรี จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-19 ทางคณะผู้บริหารของบริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบกับเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของทุกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรม “Big Cleaning” ทำความสะอาดภายในสถานประกอบการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะตามจุดสัมผัสต่างๆ อาทิ ลูกบิดประตู มือจับประตูด้วย Ethyl Alcohol 96% และมีการติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล ความเข้มข้น 75% เพื่อบริการพนักงานและลูกค้าทุกท่าน รวมไปถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในพาหนะขนส่งของบริษัท ด้วยเครื่องอบโอโซน 

“ โดยในทุกวัน บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้างานทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นให้กับลูกค้าทุกท่าน และผู้ที่มาใช้บริการจากเราในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ”

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด ผู้ให้บริการด้านงานศพแบบครบวงจร

บริษัท ภัณฑโชค ฟิวเนอรัล จำกัด
สาขากรุงเทพ-ปริมณฑล 624
ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร 02-026-3455 , 082-722-4444

Follow Me