รหัสสินค้า PTF8

จัดตกแต่งผลงาน ดอกไม้ที่ประดับรอบกรอบของพัดลม ด้วยสีที่สุภาพ เรียบร้อย ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เหมาะแก่งานที่มีผู้อาวุสโสมากภายในงาน

คำอธิบาย

ดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่ง :

     ดอกไฮเดรนเยียร์

     ดอกมัมมาเลเซีย

     ดอกสแตติส

     ดอกกุหลาบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

ลูกค้าสามารถเลือกโทนสีดอกไม้ได้, ดอกไม้บางชนิดจะออกตามฤดูกาลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดอกแต่เราจะคุมโทนเดิม